Paulusliuxun的文章

杂文论疏

正信略谈

爱文言 用文言文记录E时代 - Paulusliuxun 发布于 2016-06-07

国之有道也久矣,儒者吾国学士所宗,道者吾国高士所由,佛者吾国知士所法;儒者游艺六经授人立身处事从政之法,道者问玄老庄赋民清心寡欲自然之性 ...

阅读(1999)评论(0)赞 (3)