QQ的文章

网说新语

剩女者也,此城千年未有之现象也,

爱文言 用文言文记录E时代 - QQ 发布于 2014-04-22

剩女者也,此城千年未有之现象也,古来无之有,今欲求其文,何处觅哉?吾揽遍历朝之历史,非女不易嫁,而曰男不易娶也。然则我朝近十载以降,尤网络时代以降,剩女徒增矣。此何其故?女之择偶难耶?易耶?曰:否也,乃时代弄人也,剩女非其不愿嫁也,乃扭曲之社会使其难也

阅读(4374)评论(0)赞 (0)