asyid的文章

杂文论疏

“党员 法制 发展”浅论

爱文言 用文言文记录E时代 - asyid 发布于 2016-05-31

“党员 法制 发展”浅论 古云:无规矩不成方圆。矩规,法度也。规矩立,则行有所凭。于国者,规矩则法也。治国以法,则民有所依。 国愈盛而法益明。于己者,欲知所止,先知所至;此内定而自识也。于国者,既有远景,先以自省。国态既清,法以准绳,御贤良治国,则国道可循。 斯贤良者,古有包拯、...

阅读(5065)评论(0)赞 (2)