绿色生活(2010年高考高分文言作文)

呱呱小兒,但飲牛湩[dòng] ,至於弱冠,不明犍[jiān] 狀。佌佌[cǐ]之豚,日食其羓[bā] 。洎[jì]其成立,未識豜豭[jiān jiā]。每嚙毚臑[niè chán nào],然竟不知其夋[qūn]兔。方彼之時,窋[zhú]詫之態,非闠闠[huán huì]之中所得見也。

今北方久熰[ōu],瀵氿甃眢[fèn guǐ zhòu yuān],坌[bèn]坲坲[fó],燾[dào]天幠[hū]日。土地皴[cūn]崩,罅[xià] 可容人。南疆霶霈[pāng pèi],洚水肆虐,當此之滈,茅舍盡走。欲苫(shàn)不能,啼口立啾啾[jiū] 。

凡此異態,非天之咎。

君不見斵[zhuó]楩[pián]焚樟,岵[hù]之為屺[qǐ],睇眄[miàn]之下,萬山盡屼[wù],百尺篔[yún]簹,化為竹著。於彼幼蛇,匌[gé]不盈寸,巴蛇王虺[huǐ],盡化柈[pán]饈。玈[lu]氣烰烰,上格瑤池,貧地徠賈,以豐其貲[zī]。然千丈方圓,萊菔不生,九天之上,星河不見。

嗚呼!漫山設棙,遍地盡罘。此天災也?人禍也!河海黟[yī]然,濁水仍傾,此天災也?人禍也!斵木[算刂]竹,彍[guō]弮[juàn]待獸,以至鹿不得走,翬不得飛,蟻不得宭[qún],髬髵不見。此天災也?人禍也!

翕合沴[lì]氣,終日涽涽。天不復藍,水不復清。未有烏雲,天何暝暝?赤烏既出,焜耀無復。看天下,鳥飛不下,鮮見狉狉,當此之時,何處貣青天?

所幸者,人知之也,人更之也。然,上作網法,下偩幾何未可知也。

今天下多災。北國井冞[shēn],陣主復至,當與孔張俱歾[mò]。南域之霖,大禹洊存,只得扼腕而歎息。人不咎己而咎旱魃,不誚[qiào]己而諑共工。未之可也。闤闠所趨,不可恈恈。當思子孫後代,人己知之。然行之效,則體躆廟堂者思之,媕娿[ān ē]之徒,棄不婟[hù]嫪,國之大蠹,捐而必究。

吾所思者,河泮水墺,楊槐蓁蓁,町疃[tuǎn],柳榆其秝[lì]。苾葌柅柅遊屮[chè]葳蕤,見柳而人不攦,視草而眾不蹸,日駕雙軑[dài]之車,斐斐閭巷之間,目不復睺,鼻不再鼽[qiú],鳥不驚人,鮒遊沴然。

人者,天地孕育。今其反萬物,此獍也。今其不宜瞡瞡,遺禍搙孫,當修長遠之道以藾萬世。

今吾執筆於此,所思者,舍旁早蟠一株,今當唪唪,攲枝水上,當復駕舴艋,扌玄其落桃,投於苙。坐銀杏樹下,觀兒童嬉於樹下,延於磚祴[gāi],搤[è]腕而惜水中未置菱藕幾株。燠[yù]熱之時,而可摘菱冣[zuì]菂,爇之為饘[zhān],以奉親房。

感谢: 杨正中 供稿.

王云飞高考作文原文:《绿色生活》(拼音为编者加注)

赞 (0) 打赏

0

 1. 白云居士吾与其一言:“搬文弄墨,异体以笔,已矣,不足与其论也”
 2. 单刀一壶血白云居士何出此言啊。他的文章故意用了很多生僻的字词,说是搬文弄墨,我更认为是古文精绝。现在向他这样的中学生能够达到如此之高的水平,难道不值得褒奖吗?文言有两种作用,其一,研读,其二实用。这篇文章,就是来彰显其研读水平之高的。我在此敢说,爱文言网站上发文的作者,没有一人敢与之一较水平高低。
 3. yankai此文已入魔道,高考亦入魔道。无论立意如何,意境深浅。唯求词句通达,结构严谨。考生无奈亦为之,以奇求分而已。吾诚受害已深。
 4. 晨風
  晨風二楼言差矣,炫词未为难事,先马迁之文记诵三二,皆能,未必以谓他人必不及。吾不揣冒昧,指摘此文,以为辞虽达而旨近,可嘉而不可过誉
 5. 东门之杨哀哉!小子之为文! 吾国文章,代有其胜;鲁迅言“武帝时文人,赋莫若司马相如,文莫若司马迁”。相如文字,刺激视觉,不失赋体风范,然流弊甚远,多有死废;马迁纪传,文质绝唱,依然一家之言,然模范后世,境成主流。唐宋蔚然,尤者八家,亦在彬彬正道。察文学之史,文质之辩,须臾不可偏失。 今小子可畏,杂合文赋,得其异文,失其特质,乃在歧路。子亦能为顺从之文,何必佶屈聱牙,示此癖好。高考多疵,攸关国民,小子有志,自当引领。余以为,此番文字,游戏则可,必不能倡。
 6. 坐看雲起文人相輕……
 7. 吾爱文言妙哉奇文。 见地颇深。
 8. 吾爱文言今人多不识上古之风。
 9. 晨風
  晨風文徒有古辞,未有古风,旨意去相如犹远,即相如亦文宠而不可谓士。世间同行鲜不相抵,不特文人为然;谓文人相轻,示尔自轻。
 10. 青峰丹崖从传统文化复兴这一条路来看,古文写作当会越来越成熟;从传统文化曾经没落这一路看来,世无伯乐久已!我们且不说云飞同学写得如何,但就阅卷老师,专家看不懂一事讨论,“文革”罪莫大焉。再早,“文化运动”也有“左”之处。幸而老师,专家谦虚,否则又不知如何。愚人想起钟书先生的寓言,在文人丛中充武士,或在武士堆中充文人,都不好,至少一方被骗了。作文要不拘一格,这是对的,但评卷要按不同的“格”衡量,写文言的就得按文言的标准,写诗歌的就得按诗歌的标准评分,作文才能真的“百花齐放”。冒险者不敢贸然,真才者不被漏选。
 11. 青峰丹崖云飞同学美文一出,至少激励了师友的心。中华学子勉矣,天下专家教师勉矣!云飞同学学理之余,时时出美文,云飞亦当勉矣!
 12. 洛阳少年此文卖弄学问,晦涩难懂,不好!
 13. 兵部尚书然。

此文若合君意,请赏碎银嘉奖爱文言

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏